Airjack Teknik Företag Download Center Kontaktuppgifter

FÖRETAG


Infact Finland Oy är ett energisk och ungdomligt utvecklingsföretag, vars innovativa produkter representerar toppen inom utveckling av materiel för landsvägstransporter. Vår styrka är vår länga erfarenhet av verksamhet inom transportbranchen.

Från idé till produktkoncept

Utvecklingen av en ny produkt startar med en affärsidé. Med hjälp av marknadsundersökningar och vårt omfattande samarbetsnätverk utvecklar vi ett produktkoncept. I det ingår produktplanering, tillverkning av verktyg, tillverkning av själva produkten samt inledandet av marknadsföring och försäljning på det valda målområdet. Vår målsättning är att erbjuda samtliga marknader produktiva idéer och produkter som tillför både lokal och internationell nytta och på så sätt leder till framgångsrika affärskoncept.

INFACT FINLAND OY
Ylivainiontie 1
62800 Vimpeli
Finland

designed by visible image 2010